Izbornik jezika

Bosanski | English
Interni izvori

GIKIL: Raspisan konkurs za prijem radnika 23. Januara 2021.

 

18.07.2021 16:27
Slika
 

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za sljedeće zanimanje:

  1. DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA (1 izvršilac)

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 
  1. VSS/VII stepen, završen mašinski fakultet
  2. Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci
  3. Poznavanje rada na računaru
  4. Poznavanje i rad u AutoCAD i SolidWorks programima je poželjno
  5. Poznavanje engleskog jezika
  6. Organizacione sposobnosti i komunikativnost
  7. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijave je potrebno dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog konkursa (21.01.2021 – 31.01.2021. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su sa sobom ponijeti dokaze o ispunjenju uslova ovog konkursa na uvid.

0 0