Izbornik jezika

Bosanski | English

Slika

Slika 50

Zajednica govori

Vodič kroz ilegalne deponije

Ilegalne deponije na području Tuzlanskog kantona i FBiH

24.03.2022 12:27
Slika
U sklopu kolaborativnih intervencija mladih u oviru projekta "Zelena transformacija i društvena pravda: nove energije u proizvodnji javnog dobra" kojeg realizuje UG Front Slobode uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, mlade aktivistice i aktivisti iz tima „Ekokriminal i slučajevi depon...
Slika
O povodu i razlozima izbijanja štrajka rudara svih 7 koncerna, samom štrajku rudara i njegovom toku, o radničkom neposluhu, te o sporazumu koji je potpisan sa Vladom Federacije i njegovim odredbama govori Sinan Husić u razgovoru sa našim Darkom Omeragićem
Slika
O modernizaciji i humanizaciju uslova rada u Rudniku uglja Kreka, kao i o aktuelnom štrajku rudara, te pregovorima koji su tom prilikom vođeni govori predsjednik Sindikata radnika, u razgovoru sa našim Darkom Omeragićem.

Istraživanje potencijala vjetra u gradu Tuzla

Zelene transformacije

Slika
Održiva energija ili zelena energija je energetski učinkovit način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog utjecaja na okoliš. Održivi razvoj je onaj razvoj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije ostvare svoje potrebe.

Obnovljiva energija je energija stvorena iz prirodnih izvora, poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i geotermalne topline koji su obnovljivi (prirodno iznova punjivi). Jedan od obnovljivih izvora energije su i vjetrenjače. Korištenje obnovljivih izvora energije kao što je vjetar, trend je u svijetu, ali vjetrenjače, tj.vjetro-turbine, u BiH su tek u začetku. Prva vjetro-turbina za proizvodnju struje u Federaciji izgrađena je u naselju Zmiča kod Visokog. Trenutna glavnina projekata vjetro-elektrana nalazi na području oko Livna, Kupresa, Tomislavgrada i Mostara. To područje pokazuje izuzetno dobar potencijal vjetra, te je i bilo za očekivati da će se prvi projekti izgraditi upravo na ovim lokacijama.

Udruženje Front slobode je svojim programom "Zelene transformacije" podržalo projekat "Ispitivanje potencijala vjetra u gradu Tuzla". Ekipa koja vodi ovaj projekat će za početak istražiti potencijal vjetra u Tuzli, a u dogledno vrijeme raditi i na razvoju vertikalnih vjetrenjača za proizvodnju energije. Više o projektu možete čuti od članova tima - Veldina Lisičića i Edine Hasić u prilogu.

Program je podržan Fondom otvoreno društvo u BiH.
Produkcija: Udruženje Front slobode Tuzla

Stop MHE: Solidarni i ujedinjeni do kraja

Boris Filipić, AbrašRadio Mostar

Slika

Na rijekama i potocima diljem Bosne i Hercegovine u posljednjih petnaestak godina ispod radara javnosti niklo je preko stotinu zlokobnih malih hidrocentrala. Njihove posljedice, grozni prizori ekocida - decimirane biljne i životinjske populacije, isušena korita, prokrčeni šumski predjeli kontinuirano zaprepašćuju.

Razgovor sa Tatjanom Nišić, ekološkom inspektoricom Grada Banjaluke

 

Slika
O problemu nepropisno odloženog toksičnog otpada u krugu fabrike Incel u Banjaluci, za platformu Zemlja-Voda-Zrak govorila banjalučka ekološka inspektorica Tatjana Nišić. Prilog pripremio Erduan Katana.

Autohtone Neretvanke

O ihtiofauni koja nestaje

Slika
Autohtone i endemične riblje vrste rijeke Neretve i njenih pritoka već su značajno ugrožene ranijim ljudskim remećenjima riječnih tokova, štetnim poribljavanjima, pretjeranim izlovljavanjem i zagađivanjem riječnih staništa. Izgradnja mreža malih hidrocentrala za mnoge može značiti i njihov potpuni n

Očuvanje okoliša: Smeće odlažite u kontejnere, a ne u prirodu!

 

Slika
Naša novinarka Nataša Tadić je za platformu Zemlja-Voda-Zrak pripremila video prilog o problemu nepropisnog odlaganja otpada i smeća u Tuzli i okolnim naseljima.

Slučaj piralen - Incel, Banja Luka

 

Slika
Novinari Gordana i Erduan Katana su za podcast Zemlja-voda-zrak pripremili i treći dio "Slučaja piralen, Incel", koji govori o ekološkoj katastrofi curenja piralean u krugu banjalučkog fabričkog kompleksa Incel, ali i o mreži posrnule privatizacije i u ovom konkretnom slučaju.

Odlaganje i odvoz otpada u Tuzli

 

Slika
Naša novinarka Nataša Tadić je za podcast Zemlja-voda-zrak razgovara sa aktivisticom Anitom Šimić o problemu ekološke svijesti kod građana na području Tuzle.

Život mještana tuzlanske mjesne zajednice Bukinje

 

Slika
Novinarka Nataša Tadić je za podcast Zemlja-voda-zrak razgovarala sa mještanima tuzlanske mjesne zajednice Bukinje Miloradom Divkovićem i Nadihom Paščanović, o problemu zagađenja.

Razgovor sa Goranom Stojakom i Denisom Žiškom, eko-aktivistima

 

Slika
Novinarka Nataša Tadić je za podcast Zemlja-voda-zrak razgovarala sa Goranom Stojakom i Denisom Žiškom o problemu odlaganja šljake iz Termoelektrane Tuzla.

Razgovor sa Mensudom Mehićem, bivšim radnikom GIKIL-a

 

Slika
Naša Novinarka Nataša Tadić je za podcast Zemlja-voda-zrak razgovarala sa Mensudom Muhićem, bivšim uposlenikm GIKIL-a.

Incel Banja Luka 2. dio

 

Slika
Novinari Gordana i Erduan Katana su za platformu Zemlja-voda-zrak pripremili drugi dio priče o uništavanju banjalučkog fabričkog kompleksa Incel, te o aferama u vezi curenja piralena u istom.

Razgovor sa Senadom Isakovićem Rokom, eko-aktivistom

Podnaslov

Slika
Senad Isaković Roko, aktivist i borac za čist zrak u Tuzli. Zahvaljujući njemu odustalo se od prijedloga da šljaka iz Te Tuzla bude smještena u jezero Šički Brod, Razgovor vodila novinarka Maja Nikolić.

Razgovor sa Džemilom Agić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju

 

Slika
Današnja gošća podcasta Zemlja-voda-zrak je Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju. Govorila je o zagađivačima u Tuzli. Razgovor vodila Maja Nikolić.

Razgovor sa Vahidinom Mujagićem, novinarom

 

Slika
Novina koji je gonima izvještavao o zagađenju okoliša u tuzlanskoj regiji bio je gost našeg podcasta Zemlja-voda-zrak. Razgovor vodina novinarka Maja Nikolić.
0 0